Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal in de vier jaar vast welke ondersteuning de scholen kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de scholen hebben voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het ondersteuningsprofiel op. De medezeggenschapsraad van iedere school heeft adviesrecht op het ondersteuningsprofiel van de school.

Download schoolondersteuningsprofiel