Schoolplan

Het schoolplan is geschreven voor de periode 2019-2023 van basisschool Voordeldonk. Het schoolplan is tot stand gekomen in samenwerking met het team, de MR en de ouders. Het schoolplan is opgebouwd uit een strategisch, tactisch en een operationeel deel.

Ons vizier is op de toekomst gericht. Waar liggen onze kansen en uitdagingen en waar gaan wij ons deze vier jaar op richten om ons onderwijs te verbeteren en te blijven ontwikkelen.

Bekijk ons schoolplan