Welkom in groep 4

21 augustus 2019

Welkom in groep 4

Welkom op de pagina van groep 4!

We besteden veel aandacht aan rekenen, lezen, spelling, taal en schrijven. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat er op een positieve manier met elkaar wordt omgegaan. Hiervoor gebruiken we de 10 Voordeldonkse manieren, de Gouden/Zilveren/Bronzen weken, de methode Leefstijl en de klassenvergaderingen.

Tijdens natuur en verkeer zijn we vooral bezig met ontdekkend leren. Tijdens alle verschillende vakken laten we de kinderen ook regelmatig met elkaar samenwerken, hier kunnen ze veel van elkaar leren.

Hoe werken we in de klas? Op een dag zijn er afwisselend instructie- en verwerkingslessen. De leerkracht begint met de instructie en daarna gaan de kinderen zelfstandig of in tweetallen/groepjes aan de slag. Sommige kinderen krijgen tijdens een verwerkingsles een extra instructie. De andere kinderen helpen elkaar dan wanneer er vragen zijn.

Specifiek voor groep 4

Zwemmen: Iedere donderdagochtend gaan we met groep 4 zwemmen in de Schop. Ieder kind zwemt op zijn/haar eigen niveau bij een eigen badmeester.

Communie: In groep 4 kunnen de kinderen de Communie doen. De Communie wordt geregeld door de Communiewerkgroep.

Hoofdletters schrijven: In groep 3 hebben de kinderen alle letters leren schrijven. Ook kunnen ze al aan elkaar schrijven. In groep 4 leren de kinderen alle hoofdletters en gaan we met een vulpen schrijven.

Thuis extra oefenen

Lezen: Lezen met of voorlezen aan kinderen bevordert de ontwikkeling van het brein. Daarnaast zijn er nog andere redenen waarom (voor)lezen met uw kind belangrijk is:

  • Voorlezen verdiept de band met uw kind
  • Voorlezen helpt bij het naar bed gaan (zorgt voor structuur en even een rustmomentje voor het slapen gaan)
  • Voorlezen en interactie aangaan met uw kind stimuleert taalinzicht van het kind
  •  Samen lezen geeft plezier
  • De ouder is een rolmodel voor het kind. Kinderen leren van hun ouders en kopiëren vaak hun (lees)gedrag.

Op http://www.neo4tx.nl/flits/ kunt u thuis het flitsen van woorden extra oefenen. Wanneer u de groep en het niveau van uw kind heeft gekozen, hoeft u alleen nog een strategie aan te klikken en starten maar! De website biedt daarnaast nog de mogelijkheid het aantal woorden en de snelheid van het flitsen aan te passen.

Tafeltjes: In groep 4 starten we met de tafeltjes. Om de tafeltjes goed te kunnen automatiseren, is het belangrijk dat kinderen die vaak oefenen en herhalen. Het zou fijn zijn als u dit thuis ook met uw kind oefent. Hieronder vindt u een link om thuis samen met uw kind te oefenen: https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4/vermenigvuldigen

Klok: In groep 4 wordt er ook veel aandacht besteed aan het klok lezen. Zowel analoog als digitaal. Hierbij vindt u een link om thuis samen met uw kind te oefenen: https://www.rekenen-oefenen.nl/rekenen-groep-4/klokkijken

Vragen of afspraak maken? Wanneer u vragen heeft, of iets met de leerkracht wilt bespreken, kan dat natuurlijk altijd. U kunt naar de school bellen of een mail sturen.

Terug naar overzicht