groep 5

20 augustus 2020

In groep 5 proberen we de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten en verantwoordelijk te maken voor eigen werk en handelen. Hierdoor worden op sommige momenten samengewerkt maar er zijn ook opdrachten die de leerlingen individueel verwerken. De leerstof kan schriftelijk verwerkt worden of met behulp van digitale middelen, zoals bijvoorbeeld een Chromebook.

In groep 5 proberen we de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten en verantwoordelijk te maken voor eigen werk en handelen. Hierdoor worden op sommige momenten samengewerkt maar er zijn ook opdrachten die de leerlingen individueel verwerken. De leerstof kan schriftelijk verwerkt worden of met behulp van digitale middelen, zoals bijvoorbeeld een Chromebook. 

 Tijdens de rekenlessen werken we aan de basisvaardigheden optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Deze worden onderhouden en uitgebreid. Verder is er ook veel aandacht voor klokkijken, geldrekenen en meten. 

 Met technisch lezen proberen we de technische leesvaardigheid van de leerlingen te vergroten. Daarnaast hebben we een methode voor begrijpend lezen; Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip is een methode waarbij de leerlingen strategieën aangeleerd krijgen om de tekst beter te begrijpen. Er wordt altijd uitgegaan van actuele onderwerpen. 

 
Bij spelling leren de leerlingen niet alleen het op de juiste wijze schrijven van woorden, maar ook het benoemen van woordsoorten en zinsdelen zoals: zelfstandig naamwoord, onderwerp, persoonsvorm en bijvoeglijk naamwoord. De verleden tijd en tegenwoordige tijd worden uitgebreid met de voltooide tijd. 

 Ook maken de leerlingen in groep 5 voor het eerst echt kennis met vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en Blits (informatieverwerking). Bij aardrijkskunde en geschiedenis leren leerlingen over hun directe omgeving (eigen wijk, schoolomgeving, steden en dorpen) en krijgen inzicht in de tijdvakken (jagers en boeren, ridders en kastelen, Grieken en Romeinen). Tijdens Blits leren de leerlingen om te gaan met verschillende informatiebronnen en het interpreteren hiervan. Dit is een voorbereiding op de bovenbouwgroepen waarbij steeds meer een beroep gedaan wordt op het goed, zelfstandig kunnen verwerken van informatie. 

 Ten slotte werken we met een huiswerktaak (1x per twee weken), met als uitgangspunt het ontwikkelen van een huiswerkattitude: leren plannen, wat/hoe ga ik leren en wanneer ga ik ervoor leren. Dit zal zich uitbreiden in de groepen 6, 7 en 8. 

Terug naar overzicht