groep 7

20 augustus 2020

Groep 7 is een belangrijk schooljaar. Behalve een voorbereiding op de grote finale van groep 8, is het een druk jaar.?
In groep 7 wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen. Graag willen we dat de kinderen een juiste huiswerkattitude ontwikkelen, leren plannen en gebruik maken van een agenda.

Welkom op de pagina van groep 7!  

Groep 7 is een belangrijk schooljaar. Behalve een voorbereiding op de grote finale van groep 8, is het een druk jaar.? 

In groep 7 wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen. Graag willen we dat de kinderen een juiste huiswerkattitude ontwikkelen, leren plannen en gebruik maken van een agenda. Om dat te ontwikkelen krijgen ze iedere week twee huiswerkopdrachten mee naar huis, die ze noteren in een eigen agenda. Dit vraagt inzicht in plannen, organiseren en uitvoeren. Hier hebben ze nog steeds begeleiding en hulp bij nodig. Gedurende groep 7 zullen we dat samen stap voor stap opbouwen in de klas. Maar daarnaast hebben kinderen zeker ook nog hulp van hun ouder(s) nodig om dit inzicht te krijgen!  

Dit jaar beginnen de kinderen aan de voorbereiding voor de middelbare school. Halverwege dit schooljaar volgt er een ‘preadvies’. Het preadvies is een voorlopig schooladvies, zodat kinderen met hun ouders zich alvast kunnen oriënteren op de scholen in het voortgezet onderwijs.? 

Waar houden wij ons in een schooljaar zoal mee bezig?  

Tijdens de eerste weken van het schooljaar zijn we vooral bezig met de ‘Gouden Weken’, waarin we intensief aandacht besteden aan de groepsvorming. We vinden het belangrijk dat: 
- kinderen met plezier naar school gaan 
- zich OK voelen en de ander ook OK vinden 
- nieuwe dingen leren
- van en met elkaar leren 
- dat er een positieve groepssfeer heerst 
- kinderen?zelf verantwoordelijkheid?krijgen en dragen voor verschillende zaken? 

Tijdens de taallessen wordt er volop aandacht besteed aan woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. De methode die we gebruiken slaat een brug tussen het onderwijs en het echte leven. De bronnen die worden gebruikt komen uit de dagelijkse realiteit van kinderen. Dat maakt het taalonderwijs heel herkenbaar en functioneel.  

Bij de spellinglessen ligt de focus naast de categorieën met bijbehorende regels ook op werkwoordspelling en grammatica. En dat is voor veel kinderen een hele kluif. Het ezelbruggetje van ‘t-kofschip X helpt hierbij.? 

Ook op het gebied van rekenen is groep 7 een pittig jaar! Kinderen gaan rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten berekenen, schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen. En dat met steeds grotere getallen en steeds ingewikkeldere sommen.? 

Naast de lessen begrijpend lezen van Nieuwsbegrip werken we ook aan Blits. Dit is een methode voor studievaardigheden. Hierin worden de onderdelen studieteksten, informatiebronnen, kaartlezen en schema’s, tabellen en grafieken behandeld.? 

‘Hou doe?joe doe?’ Dit jaar maken de kinderen kennis met de Engelse taal, hierbij staat het spreken centraal. Het gaat daarbij om communicatie in alledaagse situaties: elkaar groeten, vertellen wie je bent, vertellen over je familie, wat je hobby’s zijn en bijvoorbeeld een praatje houden over het weer. 

Verder is groep 7 hét jaar van het verkeersexamen! Dit examen toetst of kinderen de verkeersregels kennen en al fietsend deze kunnen toepassen.? 

Kortom, een belangrijk én vooral leerzaam schooljaar!? 

Terug naar overzicht