Groep 8

20 augustus 2020

Groep 8 is een belangrijk schooljaar. Dit jaar zullen alle kinderen een keuze voor hun middelbare school gaan maken.

Groep 8 is een belangrijk schooljaar. Dit jaar zullen alle kinderen een keuze voor hun middelbare school gaan maken. 

In groep 8 wordt er steeds meer een beroep gedaan op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen. Graag willen we dat de kinderen een juiste huiswerkattitude ontwikkelen, leren plannen en gebruik maken van een agenda. Om dat te ontwikkelen krijgen ze iedere week twee of drie huiswerkopdrachten mee naar huis, die ze noteren in een eigen agenda. Dit vraagt inzicht in plannen, organiseren en uitvoeren.  

Dit jaar gaan de kinderen verder met de voorbereiding voor de middelbare school. Halverwege dit schooljaar volgt er een ‘advies’. De advisering vindt plaats vóór de open dagen van de middelbare scholen.  

Waar houden wij ons in een schooljaar zoal mee bezig? 

Tijdens de eerste weken van het schooljaar zijn we vooral bezig met de ‘Gouden Weken’, waarin we intensief aandacht besteden aan de groepsvorming.

We vinden het belangrijk dat:
kinderen met plezier naar school gaan
zich OK voelen en de ander ook OK vinden
nieuwe dingen leren
van en met elkaar leren
dat er een positieve groepssfeer heerst
kinderen zelf verantwoordelijkheid krijgen en dragen voor verschillende zaken 

Terug naar overzicht