Groep 1-2

20 augustus 2020

Het onderwijs in groep 1 en 2 sluit aan bij de belevingswereld van het kind. In die belevingswereld en in ons onderwijs, is spelen erg belangrijk.

Het onderwijs in groep 1 en 2 sluit aan bij de belevingswereld van het kind. In die belevingswereld en in ons onderwijs, is spelen erg belangrijk.

Spelenderwijs leert het kind en doet het enorm veel ervaringen op.
Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling is van groot belang. Het kind moet zich op school veilig en vertrouwd voelen. Dan pas kan het zich optimaal ontplooien en groeien.
Wij proberen de betrokkenheid van het kind zo groot mogelijk te maken.  

We werken in thema’s, die dan ook altijd met de belevingswereld van de kinderen te maken hebben. Allerlei activiteiten komen in elk thema aan bod. Leerkrachten houden rekening met de ontwikkelingsfase waarin het kind verkeert en worden activiteiten aangepast aan het niveau van het kind.?Ook worden de speelhoek en de thematafel aan ieder thema aangepast. De thema’s komen uit de methode Schatkist of worden door de leerkrachten zelf bedacht.

Het observeren van de kinderen is belangrijk. Vanuit de observatie kan de leerkracht voorwaarden scheppen, onderwijs en hulp bieden voor een optimale ontwikkeling.

Terug naar overzicht