groep 6

20 augustus 2020

Groep 6 stelt zich ten doel om voor alles met plezier naar school te komen.
Nieuwe dingen leren in een positieve groepssfeer, van elkaar leren en elkaar helpen, vinden we belangrijk.?

Groep 6 stelt zich ten doel om voor alles met plezier naar school te komen.
Nieuwe dingen leren in een positieve groepssfeer, van elkaar leren en elkaar helpen, vinden we belangrijk.?
Het zelf verantwoordelijk zijn/worden voor allerlei zaken krijgt volop de aandacht. Naast de vakken taal, rekenen en lezen komen ook de vakken van wereldverkenning nadrukkelijk aan bod. Oorzaak en gevolg worden besproken om de wereld om ons heen beter te begrijpen. Ook de creatieve vakken staan nadrukkelijk op het programma.? 

In de dag- en weektaak maken we gebruik van zelfstandig werk, duowerk en groepswerk. Presentatie, omgang met materialen, verzorging van het werk en samenwerken zijn hier dan ook de aandachtspunten. 

De leerstof van leerjaar?6 is het uitgangspunt en de groep wordt naar draagkracht begeleid in een reguliere basisgroep, een zorggroep en een plusgroep. 

Boekenbeurten, spreekbeurten (ook gastsprekers)?, culturele uitstapjes/projecten, leespromotie,?IVN excursie, het muzikale project "De Blazersklas", crea-opdrachten met een stukje kunstgeschiedenis/kunstbeschouwing, het zit allemaal?in het programma van groep 6. En natuurlijk spelen we in op thema's als Sint, Kerst en Pasen.? 

In groep 6 werken we met een huiswerktaak (1x per week), met als uitgangspunt het ontwikkelen van een huiswerkattitude: het gebruik van een agenda/leren plannen, wat/hoe ga ik leren en wanneer ga ik ervoor?leren. Groep 6 als voorportaal naar de bovenbouw van de basisschool, heeft een druk programma. 

Terug naar overzicht