Aanmelden

Hier vindt u meer informatie over het aanmelden van uw kind bij ons op school.

Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar wat ons onderwijs uw kind te bieden heeft? Neem dan contact op met onze directeur Mariëlle van Rijt of met de onderbouwcoördinator Ine Blenckers. Via telefoonnummer 0493 691751 of via mail info.voordeldonk@prodas.nl.

Is uw kind drie jaar of ouder? 
U kunt het inschrijvingsformulier invullen en sturen naar Basisschool Voordeldonk, Bergweg 60, 5721 JD Asten of per mail naar info.voordeldonk@prodas.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging en u wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Is uw kind jonger dan drie jaar?
U kunt het voorlopig aanmeldformulier invullen en sturen naar info.voordeldonk@prodas.nl of per post. U ontvangt een bevestiging van de vooraanmelding. Als uw kind drie jaar is geworden wordt u gevraagd om het inschrijvingsformulier in te vullen en wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Aanname beleid
In bepaalde situaties kan de school weigeren om een kind als leerling toe te laten, zonder dat er sprake is van zorgplicht. Dit kan zijn wanneer er op school geen plaatsruimte beschikbaar is, hierbij kunt u denken aan: 

  • de capaciteiten van het team in relatie tot de gewenste zorg van het kind
  • de groepsgrootte
  • de groepssamenstelling
  • de beschikbare huisvesting
  • de beschikbare personeelsformatie 
  1. De school weigert een kind als leerling toe te laten als de ouders, desgevraagd, weigeren om de grondslag van het onderwijs op de school te onderschrijven.
  2. De school weigert een kind dat de leeftijd van 5 jaar nog niet heeft bereikt, als leerling toe te laten als het kind nog niet zindelijk is.
  3. De laatste 4 weken voor de zomervakantie stromen er geen leerlingen meer in.

Link naar het bestand: 'beleid-toelating-verwijdering-en-schorsing-van-leerlingen-prodas.pdf'

Twee maanden voordat uw kind 4 wordt, wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek tussen kind, ouders en leerkracht. Hierin staat het kind centraal. Ook worden er wen-momenten gepland.

De dag na de 4e verjaardag mag uw kind starten op school.

Download het voorlopig aanmeldformulier Download begeleidende brief Inschrijfformulier