Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad die bestaat uit ouders en personeelsleden van basisschool Voordeldonk en geeft gevraagd en ongevraagd advies over beleidsstukken die de school aangaan. Daarnaast heeft de MR een controlerende functie, op de begroting en de jaarstukken.

Wil je meer weten over medezeggenschapsraad kijk dan op www.infowms.nl 
De MR op Voordeldonk heeft afgesproken dat we graag pro-actief meedenken bij (beleids)ontwikkelingen.

Naast de MR bestaat binnen Prodas ook de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad(GMR). De GMR vertegenwoordigt alle scholen die onder Prodas vallen. De GMR houdt zich bezig met bovenschoolse zaken.

Leden van de MR:

  • Paul Bruystens (Voorzitter)
  • Thijs van Maris
  • Martine Martens
  • Sanne Ceelen
  • Sientje Smits
  • Karin Rongen
Neem contact met ons op