Medicijngebruik en medische handelingen

BIG-handelingen

BIG staat voor Wet Beroepen in de Individuele Onder BIG-handelingen vallen onder andere de volgende handelingen: injecties geven, handelingen rondom sondevoeding, insuline toedienen en meten bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten d.m.v. een Deze handelingen mogen volgens de wet slechts worden verricht door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Leerkrachten zijn niet gekwalificeerd om BIG-handelingen te verrichten. Doen zij dit toch, dan zijn zij én de werkgever (PRODAS) civielrechtelijk en strafrechtelijk vervolgbaar, ongeacht een schriftelijke toestemming van ouders. PRODAS staat BIG-handelingen door leerkrachten dan ook niet. De school biedt ouders/verzorgers de gelegenheid om BIG-handelingen tijdens school- of lesgebonden activiteiten te (laten) verrichten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de ouders/verzorgers.

Eénmalig, niet voorgeschreven medicijnverstrekking
Elke school heeft eenvoudige medicijnen in huis, bijvoorbeeld: kinderparacetamol en een middel tegen insectenbeten. Bij het toedienen daarvan zal de school de benodigde terughoudendheid betrachten. Deze middelen worden eventueel zonder overleg met ouders/verzorgers, oraal toegediend.
Als uw kind een ziekte heeft, medicijnen gebruikt en/of allergieën heeft, is het van belang dat wij dat op school weten. Bij het inschrijfformulier is een bijlage toegevoegd 'verklaring toestemming tot handelwijze als het kind ziek wordt op school' die u als ouder invult. Het is aan de ouders/verzorgers om op dit punt tussentijdse wijzigingen aan de school door te geven, zodat de informatie actueel blijft. Algemene medicijnen worden op school in een afgesloten kast bewaard. Een personeelslid (bij voorkeur een BHV-er) is verantwoordelijk voor het beheer van deze medicijnen.

Indien een kind regelmatig (tijdelijk of permanent) medicijnen toegediend moet krijgen (anders dan BIG-handelingen), dienen ouders/verzorgers hiervoor schriftelijk een verzoek in te dienen middels het formulier “Verzoek tot ondersteuning van medicijngebruik”. De handelingswijze op dit formulier dient door de ouders/verzorgers duidelijk te worden ingevuld en van een toelichting te worden voorzien. De leerkracht dient dit zorgvuldig op te volgen.
Kindgebonden medicatie wordt door de leerkracht in een afgesloten lade bewaard.

Mocht een kind op school ziek worden, dan proberen we de ouders te bereiken om hen te vragen hun zieke kind op te (laten) halen. Het komt voor dat ouders, zeker bij oudere kinderen, op zo’n moment te kennen geven dat het kind alleen naar huis mag. We sturen het kind in een dergelijke situatie alleen naar huis, indien de ouders de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen.