Oudervereniging

Hiervan zijn alle ouders die een kind op onze school hebben lid. Het bestuur wordt gekozen door en uit de ouders. 

De oudervereniging assisteert de school bij allerlei activiteiten (bijv. de kerstviering) of regelt ze zelfstandig, waarvan we met name noemen de jaaropening, de sinterklaasviering, de schoolfotograaf en de schoolreis. Uiteraard gebeurt alles in nauw overleg met de school.

Het bestuur van de oudervereniging vergadert ca. zes keer per jaar. Onze oudervereniging wordt zeer gewaardeerd. Financiën van de ouderraad staan los van de financiën van de school; de vereniging is echt van de ouders en niet een onderdeel van de school zelf.

De leden van de oudervereniging zijn:

  • Frank van der Velden (Voorzitter)
  • Susanne van Oosterhout (Penningmeester)
  • Joyce Swinkels
  • Danielle Cortenbach
  • Ralf de Zeeuw
  • Elke Crommentuyn
  • Sandra Engelen
  • Monique Berkers
  • Ivonne van Lier
Informatie vrijwillige ouderbijdrage Neem contact op met de OV