Schooltijden

Maandag:     08.30 - 14.45 uur
Dinsdag:      08.30 - 14.45 uur
Woensdag:  08.30 - 12.30 uur
Donderdag: 08.30 - 14.45 uur
Vrijdag:        08.30 - 12.30 uur

Ochtendpauze: 10.30 - 10.45 uur
Middagpauze:  12.15 - 13.00 uur

Vanaf 8.25 uur zijn alle kinderen welkom op school. Om 8.25 uur zal de eerste bel gaan en mogen alle  kinderen, vanaf dat moment, zelf naar binnen (door de eigen ingang) en naar de klas gaan. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en dienen alle leerlingen in de klas te zijn, zodat de leerkracht kan gaan starten met het programma. Mocht u als ouder met uw kind mee naar binnen gaan, verzoeken we u ervoor te zorgen dat de leerkracht om 8.30 uur ook kan starten met het programma.

Dit betekent dat er voor schooltijd geen surveillance is en verzoeken we u uw kind niet te vroeg naar school te laten komen.

Op basisschool Voordeldonk hanteren we een continurooster. Dat betekent dat de kinderen op school lunchen. De middagpauze duurt in totaal 45 minuten en bestaat uit een kwartier eten en een half uur buitenspelen (bij slecht weer spelen ze binnen).