Verlof aanvraag

In Nederland zijn alle kinderen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de vijfde verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat zij naar school moeten en in principe alleen in de schoolvakanties en op roostervrije dagen vrij zijn. Het is niet goed voor de leerling als hij of zij lessen verzuimt.

Wanneer je voor je kind extra vrij wilt, zul je hiervoor altijd schriftelijk toestemming moeten vragen aan de directeur. Een aanvraagformulier voor de aanvraag van extra verlof is opvraagbaar bij de directeur en/of te vinden op de website van school. Het is belangrijk dat je het aanvraagformulier voorziet van een goede motivatie en ruime tijd van tevoren op school inlevert (dit in verband met een eventueel in te dienen bezwaarschrift en/of in te stellen beroep). In bepaalde gevallen is een bewijsstuk vereist. Je hoort van de directeur of dit noodzakelijk is.

Download het verlofformulier