GGD

Gelukkig gezonde kinderen
Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind?

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

Jeugdgezondheid
Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw zoon of dochter in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.

Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en gewogen.

Even praten….
Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.

Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.informatiediehelpt.nl  De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt altijd contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid.

Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag”

Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

De GGD doet meer:

  • De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.
  • Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies.
  • Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
  • Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden.
  • Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
Hoofdluis Kinkhoest Waterpokken Krentenbaard Teken en Lyme