Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid rondom school gewaarborgd blijft. Daarvoor is een aantal verkeersafspraken opgesteld. Als we ons hier allemaal aan houden kunnen onze kinderen veilig naar school blijven gaan.

Heeft u vragen of opmerkingen rondom verkeer bij de school, dan kunt u een mail sturen naar: verkeerswerkgroep.voordeldonk@gmail.com