Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Samen kunnen we ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid rondom school gewaarborgd blijft. Daarvoor is een aantal regels afgesproken. Als we ons hier allemaal aan houden kunnen onze kinderen veilig naar school blijven gaan.

Parkeerbeleid

Allereerst het verzoek om de auto zo min mogelijk te gebruiken. Dit voor de veiligheid van uw kinderen. Mocht het niet anders kunnen, dan verzoeken wij u om uw voertuig te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Mochten de parkeerplaatsen vol zijn, parkeer uw voertuig dan in een parkeervak in de nabije omgeving (Berkelaar) of buiten het niet-parkeren-gebied, netjes aan de kant van de weg, in de Bergweg. U zult begrijpen dat het plaatsen van auto’s op het trottoir absoluut onveilig is voor de voetgangers.

Wij raden het af, omwille van de veiligheid, uw auto te parkeren op de paden van groep 1 en 2 of groep 3 t/m 8 .

Zebrapad

Wij verzoeken alle voetgangers om via het zebrapad de Bergweg over te steken.

Houdt u zich ook aan de verkeersregels m.b.t. het parkeren van auto’s nabij een zebrapad. Op of binnen 5 meter van een zebrapad (of oversteekplaats) mag je niet stilstaan of parkeren.

Vrijhouden paden

We moeten samen proberen de verkeersdrukte rondom het ophalen van de kinderen zo overzichtelijk mogelijk te houden. Hiervoor verzoeken wij u onderstaande regels te handhaven.

Voor het pad van groep 1 en 2:

Plaats uw fiets op het voorplein bij de hal van de school. 
Houd een vrije doorgang in het midden van het pad.
Probeer niet allemaal vooraan te gaan staan, hierdoor wordt de doorgang geblokkeerd.
Let erop bij het ophalen van uw kind om niet te dicht bij de geparkeerde auto’s van de leerkrachten te gaan staan. Dat voorkomt onnodige beschadigingen.

Voor het pad van groep 3 t/m 8:

Plaats uw fiets aan de rechterzijde (vanuit straatzijde bekeken) van het pad.
Houd een vrije doorgang in het midden van het pad.
Probeer niet allemaal vooraan te gaan staan, hierdoor wordt de doorgang geblokkeerd.

Snelheid

Houd u zich aan de snelheid van maximaal 30 km per uur. Bij voorkeur zachter.

Voordeldonk

Voordeldonk is een drukkere weg. Dit vraagt bij het oversteken dat er goed opgelet moet worden. Wat we zien gebeuren is dat er door sommige auto’s voorrang wordt verleend aan overstekende kinderen. Helaas doen niet alle auto’s dit en dat maakt het voor kinderen niet veiliger. Houdt u aan de voorrangsregels en laat kinderen zelf goed opletten bij het oversteken.

Uitrijden

Let op als u achteruit de parkeerplaats afrijdt. Er kunnen kleine fietsertjes achter uw auto staan of doorkomen.

Oppas

Zorg ervoor dat ook uw oppas of opa/oma van de verkeersregels rondom school op de hoogte zijn.

Voor de veiligheid van uw kind en andere kinderen dragen we samen zorg. Houd u aan de regels en voorgestelde afspraken dan draagt u uw steentje hieraan bij.

Heeft u vragen of opmerkingen rondom verkeer bij de school, dan kunt u een mail sturen naar: verkeerswerkgroep.voordeldonk@gmail.com